ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Health Academy s.r.o., székhely: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prague 5, azonosítószám: 059 46 514, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett C 273525 iktatószámú cégjegyzékbe (a továbbiakban: "Adatvédelmi szabályzat" vagy más néven "Adatvédelmi szabályzat" weboldalára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat és a weboldal használatának szabályai, valamint a cookie-k használata.

Az alábbiakban a Health Academy s.r.o., székhelye: Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Prague 5, azonosító száma: 059 46 514, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett C 273525 cégjegyzékbe (a továbbiakban "Társaság") tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön által a Társaság honlapjának használata során (az alábbi meghatározás szerint) vagy a Társaság honlapján keresztül a Társaság részére megadott adatokat milyen módon gyűjtik, használják fel és védik. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi információkat, mielőtt kitöltene bármilyen adatot, vagy regisztrálna a Társaság weboldalán. Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság bármelyik weboldalához való hozzáféréssel vagy a Társaság weboldalain található bármely információ használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi szabályzatot, és vállalja, hogy teljes egészében betartja azt.

A vállalat különösen a következő weboldalakat üzemelteti: www.kendamil.hu (együttesen a "Társaság honlapja" vagy "weboldal" és külön-külön a "Társaság honlapja" vagy "weboldal").

 1. Szerzői jog

A módosított 121/2000. sz. törvény, a szerzői jogról szóló törvény értelmében a Társaság jogosult a Társaság weboldalaihoz fűződő tulajdonosi jogok gyakorlására.

A Társaság tulajdonában van minden szerzői jog minden olyan tartalomra, amelyet a Társaság a Társaság weboldalán elhelyez, beleértve a szöveget, a weboldal kialakítását, a technikai vázlatokat, a grafikákat, a Társaság weboldalán található összes képet, valamint a Társaság weboldalán található fájlok kiválasztását és elrendezését.

A Társaság weboldalán található adatok szerzői jogi védelem, valamint szabadalmi vagy védjegyoltalom alatt állnak, és tilos az adatoknak a felhasználó általi bármilyen kereskedelmi célú felhasználása, másolása, sokszorosítása vagy más módon történő felhasználása. Nem kereskedelmi célú felhasználás esetén a felhasználónak meg kell őriznie minden szerzői jogi vagy hasonló megjegyzést vagy hivatkozást. A Társaság nem vállal felelősséget a felhasználóval szemben a Társaság weboldalának tartalmával kapcsolatban a felhasználónak okozott károkért, valamint a weboldal működésének megszakadása miatt. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Társaság weboldalát bármikor, előzetes értesítés nélkül frissítse.

 1. Az adatok pontossága

Annak ellenére, hogy a Társaság weboldalán található információk helyességét, naprakészségét és pontosságát igyekszik biztosítani, a Társaság nem tudja garantálni az információk helyességét, pontosságát és időszerűségét. A Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Társaság weboldalán található információk használatából vagy az azokra való támaszkodásból eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy következményekért.

 1. A személyes adatok feldolgozásáért felelős szervezet neve és elérhetőségei

Az Adatvédelmi szabályzat a Társaság mint adatkezelő által kezelt adatokra vonatkozik [a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("GDPR") 4. cikkének (7) bekezdése alapján].

Az adminisztrátor elérhetősége: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Prague 5, 159 00, e-mail: gdpr@healthacademy.cz.

 1. Alkalmazási terület

Az Adatvédelmi szabályzat a személyes adatoknak a Társaság weboldalán történő gyűjtésére és az ilyen adatoknak a Társaság általi későbbi feldolgozására vonatkozik.

Ez a szabályzat arra is szolgál, hogy a GDPR 13. és 14. cikke alapján tájékoztatást nyújtson a weboldalon keresztül történő adatgyűjtésen túli adatfeldolgozásról. Mint ilyen, külön adatkezelési szabályzatot is biztosítunk Önnek az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozóan, egyedi esetekben.

 1. A személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint az adatkezelés jellege és célja

Az alábbiakban ismertetjük azokat a célokat, amelyekre az Ön személyes adatait gyűjtjük és felhasználjuk, valamint az ezek felhasználásának jogalapját. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden alább felsorolt felhasználási mód vonatkozik minden egyes személyre.

5.1 Amikor meglátogatja a Társaság weboldalát

Ha Ön a Társaság weboldalán tartózkodik, az Ön eszközén használt böngésző automatikusan információkat küld a webszerverünknek. Ezt az információt ideiglenesen egy naplófájlban tároljuk. Az adatokat automatikusan gyűjtjük és tároljuk az Ön beavatkozása nélkül:

 • a hozzáférés dátuma és időpontja,
 • a betöltött fájl neve és URL címe,
 • a weboldal, ahonnan érkezett (hivatkozó URL),
 • egy weboldalról betöltött weboldal,
 • az Ön eszközén lévő böngésző, valamint adott esetben az operációs rendszer és a hozzáférési szolgáltató neve.

A fenti adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a weboldalhoz való zökkenőmentes kapcsolódás biztosítása érdekében,
 • a weboldal kényelmes használata érdekében,
 • a rendszer biztonságának és stabilitásának elemzése,
 • egyéb adminisztratív célokra.

A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának f) pontja. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokból fakad. Az összegyűjtött adatokat semmilyen körülmények között nem használjuk fel arra, hogy következtetéseket vonjunk le Önről.

Az Ön személyes adatait nem dolgozzuk fel más célokra, és töröljük, amint azok feldolgozására már nincs szükség. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait a weboldal megjelenítése céljából rögzítik, a törlésre akkor kerül sor, amint Ön elhagyja a weboldalt. Az Ön személyes adatait legkésőbb 12 hónapok elteltével töröljük a naplófájlokból. Ha az Ön személyes adatait egyéb okokból tárolják, azokat anonimizálják, hogy Önt semmilyen módon ne lehessen velük kapcsolatba hozni vagy azonosítani.

Ezenkívül sütiket használunk, amikor Ön a Társaság weboldalát látogatja. Az ezekről szóló részletesebb információkért kérjük, olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzat 6. cikkét.

5.2 Ha e-mailben lép velünk kapcsolatba

Bármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatba léphet velünk a jelen Adatvédelmi szabályzat 3. cikkében megadott e-mail címen vagy a Társaság weboldalán közzétett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Ha ezt megteszi, az Ön által e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül elküldött személyes adatait tárolni fogjuk. A kapcsolattartási célú adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

Az Ön kérésének feldolgozása után összegyűjtött személyes adatokat töröljük, ha már nem vagyunk jogilag jogosultak vagy kötelesek azokat tovább feldolgozni.

5.3 Ha feliratkozik hírlevelünkre, amelyben tájékoztatjuk Önt az újdonságokról és kedvezményekről.

Ha Ön, mint a Társaság weboldalának látogatója, hírlevél vagy kereskedelmi kommunikáció iránt érdeklődik, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön által e célból megadott személyes adatokat, mindig az Ön e-mail címe és neve keretein belül. Ha Ön más azonosító adatokat is megad nekünk (pl. a vezetéknevét), akkor ezeket az adatokat is feldolgozzuk a megadott célokból. Az általunk küldött kereskedelmi közlemények mindig csak az általunk forgalmazott és/vagy értékesített saját szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatosak.

Személyes adatainak feldolgozását csak azt követően kezdjük meg, hogy Ön kitöltötte adatait a vonatkozó hírlevél-űrlapon, és ezt követően megerősítette, hogy a tőlünk kapott e-mailben található utasításoknak megfelelően szeretné megkapni a hírlevelet. Ha nem erősíti meg, hogy szeretne hírlevelet kapni, az Ön adatait indokolatlan késedelem nélkül megsemmisítjük.

Személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. Ezen időszakot követően csak akkor kezeljük, ha ezt külön jogszabályi rendelkezések előírják, vagy ha ez jogi követeléseink védelméhez szükséges, és csak a szükséges ideig szükséges korlátozott mértékben.

A személyes adatai feldolgozásához való hozzájárulása önkéntes, és azt bármikor visszavonhatja, akár az Önnek küldött hírlevélben található megfelelő linkre kattintva, akár a hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítés elküldésével a gdpr@healthacademy.cz címre, akár írásban a 3. cikkben említett székhelyünk címére küldött visszavonási nyilatkozatával. Adatvédelmi szabályzat.

5.4 Amikor regisztrál a szakértői részlegünkbe

Amennyiben Ön a 40/1995. sz. törvény 2a. §-a szerinti szakember, azaz gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz felírására vagy kiadására jogosult személy, és érdeklődik, akkor a Társaság honlapján (amennyiben a Társaság honlapján ilyen lehetőség létrejön) regisztrálhat a szakmai közönségnek szóló rovatunkban, ahol hozzáférhet a cikkekhez, és ez azt szolgálja, hogy bővítse ismereteit és információit a szakmájában az orvostudomány területén.

Az Ön személyes adatai a kitöltött regisztrációs űrlap keretében, mindig a regisztrációs űrlap kötelező adatai - név, vezetéknév, e-mail cím - keretében. Amennyiben egyéb azonosító adatait - telefonszám, tudományos cím, munkahelyének neve és címe - is megadja, ezeket az adatokat is feldolgozzuk a megadott célokból.

Személyes adatainak feldolgozását csak azt követően kezdjük meg, hogy Ön kitöltötte a megfelelő regisztrációs űrlapot a szakembereknek szóló részhez való hozzáféréshez, és a regisztrációs űrlapon megerősítette, hogy Ön a jelen cikk első mondatában meghatározott szakember, és egyúttal hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához. A regisztráció elküldéséhez kattintson a "Regisztráció" vagy egy hasonló jelentésű mezőre.

Személyes adatait a regisztráció törléséig vagy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Ezen időszakot követően csak akkor kezeljük, ha ezt külön jogszabály írja elő, vagy ha ez jogi követeléseink védelméhez szükséges, és csak a szükséges ideig szükséges korlátozott mértékben.

Ön önkéntesen adja beleegyezését személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozásához, és bármikor visszavonhatja beleegyezését a gdpr@healthacademy.cz címre küldött visszavonási értesítéssel, vagy a 3. cikkben meghatározott székhelyünk címére küldött írásbeli visszavonási értesítéssel. Adatvédelmi szabályzat.

5.5 Amikor Ön hozzájárul személyes adatainak marketing célú feldolgozásához

Ha Ön a 40/1995 sz. törvény 2a. §-a szerinti szakértő, azaz Ön gyógyszer, orvostechnikai eszköz vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz felírására vagy kiadására jogosult személy, és érdeklődik, hozzájárulását adhatja személyes adatainak kezeléséhez abból a célból, hogy rendszeres hírleveleket, a Társaság által forgalmazott és/vagy értékesített termékek kínálatával kapcsolatos reklámközleményeket küldjön Önnek, tájékoztatást küldjön Önnek szervezett rendezvényekről, szakembereknek és/vagy a nyilvánosságnak szánt promóciós anyagokat küldjön Önnek, kapcsolatba lépjen Önnel piackutatás és marketingkutatás során (a továbbiakban együttesen "marketingcélok"). A kapcsolatfelvétel (küldés) személyes látogatással, postai úton nyomtatott formában, e-mailben vagy telefonon történik.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását (i) azt követően kezdjük meg, hogy Ön kitöltötte a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását [ha a hozzájárulását nyomtatott formában adja meg nekünk - Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához, vagy a Társaság weboldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével adja meg a személyes jelenlétünkben (pl. egy kongresszuson)] vagy (ii) miután kitöltötte a megfelelő regisztrációs űrlapot a Társaság weboldalán, és megerősítette a marketing célú hozzájárulását a tőlünk kapott e-mailben kapott utasításoknak megfelelően.

Az Ön személyes adatait az Ön neve, vezetékneve, tudományos címe, e-mail címe, telefonszáma, munkahelyének neve és címe, azaz a hozzájárulási/regisztrációs űrlapon megadott adatok körén belül kezeljük.

Az Ön személyes adatait a hozzájárulásának megadásától számított 3 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ezen időszakot követően csak akkor kezeljük, ha ezt külön jogszabályi rendelkezések előírják, vagy ha ez jogi követeléseink védelméhez szükséges, és csak a szükséges ideig szükséges korlátozott mértékben.

Ön önkéntesen hozzájárul személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozásához, és hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár az Önnek küldött hírlevélben/ promóciós közleményben vagy bármely más hasonló, marketingcélokra elektronikusan (vagy telefonon) küldött dokumentumban található megfelelő linkre kattintva, akár a hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítés elküldésével a gdpr@healthacademy.cz címre, akár a 3. cikkben említett székhelyünkre küldött írásbeli visszavonási nyilatkozatával. Adatvédelmi szabályzat.

5.6 Amennyiben részt vesz a nyereményjátékban

Az Ön személyes adatainak a versenyvizsgákkal összefüggésben történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. Az Ön személyes adatainak a versenyekkel összefüggésben történő feldolgozásának célja az Ön és a Társaság közötti, a versenyen való részvételre vonatkozó szerződés teljesítése. Az Ön személyes adatainak versenyekkel összefüggésben történő feldolgozása esetén az adatok törlésére akkor kerül sor, amikor a verseny teljes egészében befejeződött, és a verseny befejezése óta 6 hónap eltelt. Abban az esetben, ha Ön nyertesnek bizonyul, az Ön személyes adatait a verseny befejezésétől számított 5 évig kezeljük, kivéve, ha a külön jogszabályok ennél hosszabb időtartamot írnak elő.

Az Ön személyes adatait az adott verseny szabályaiban meghatározott mértékben kezeljük.

Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak a versenyben való részvétellel kapcsolatos feldolgozásához adott hozzájárulását a hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítésnek a gdpr@healthacademy.cz címre történő elküldésével vagy a 3. cikkben említett címen található székhelyünkre küldött írásbeli visszavonási nyilatkozatával. Adatvédelmi szabályzat. Ebben az esetben Ön a továbbiakban nem vehet részt a versenyben. A versenyben való részvétel során tárolt személyes adatok ebben az esetben törlésre kerülnek.

5.7 Amikor elküld nekünk vagy közzétesz egy termékértékelést

Abban az esetben, ha elküldi nekünk vagy közzéteszi a weboldalunkon vagy a közösségi médiában az Ön által megvásárolt és kipróbált termékeink véleményét.

Ön önkéntesen adja meg a véleményét, és az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az adatait. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítés elküldésével a gdpr@healthacademy.cz címre, vagy a 3. pontban meghatározott székhelyünkre küldött írásbeli visszavonási nyilatkozatával. Adatvédelmi szabályzat.  A személyes adatok megadása ebben az esetben nem jogi vagy szerződéses követelmény. Így Önt nem terheli semmilyen kötelezettség arra, hogy személyes adatait e célból megadja nekünk.

 1. Sütik

Az Önnek nyújtott szolgáltatás javítása érdekében a Társaság honlapja sütiket használ. Ezek olyan kis fájlok, amelyek az Ön webböngészőjéről tárolnak információkat, nem pedig Önről. Egyes sütik a Társaság weboldalának megfelelő működéséhez szükségesek, mások a weboldal minőségének és a felhasználói elégedettségnek a javítására szolgálnak.

Olyan harmadik féltől származó sütiket is használunk, amelyek az Ön által meglátogatott vállalati weboldal domainjétől eltérő domainről származnak, és amelyeket hirdetési és promóciós célokra használunk.

A jogszabályok kimondják, hogy tárolhatunk sütiket az Ön eszközén, ha azok feltétlenül szükségesek a Társaság weboldalának működéséhez. Minden más típusú cookie-hoz az Ön hozzájárulására van szükségünk.

A használt sütik lejárati idejükben különböznek egymástól. Ezeket a "Süti nyilatkozat" szakasz részletezi.

Mit tesznek lehetővé a sütik?

 • megjegyzi a bejelentkezési adatait, hogy ne kelljen azokat minden alkalommal megadni;
 • a biztonság biztosítása a bejelentkezés után;
 • annak biztosítása érdekében, hogy az egész webhely egységes legyen és megfelelően működjön;
 • hogy emlékezzen arra a helyre, ahová egy bizonyos sorrendben eljutott;
 • csökkentheti a meglátogatott oldalak betöltéséhez szükséges időt;
 • upravit a správně zacílit reklamu;
 • a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzése; és
 • a weboldal felhasználóbarátságának növelése, az online szolgáltatások javítása.

Milyen típusú sütiket használ a Társaság honlapja?

 • Technikai és szükséges (kötelező) sütik

Ezekre a cookie-kra azért van szükségünk, hogy megfelelően működő vállalati weboldalt kínálhassunk Önnek, és hogy Ön kihasználhassa az általunk nyújtott szolgáltatásokat.

 • Analitikai (statisztikai) sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy értékeljük a Társaság weboldalának használatát és forgalmát. Ezeket a cookie-kat a látogatói szokások vagy például a tartalom népszerűségének vizsgálatára is használjuk, hogy javíthassuk szolgáltatásainkat. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k rögzíthetik az IP-címeket (azaz az internethez csatlakozó számítógépek elektronikus címeit) a trendek elemzése, a weboldal adminisztrációja, a felhasználói mozgások nyomon követése, valamint általános és nem specifikus demográfiai információk gyűjtése céljából.

 • Marketing (profilalkotó) sütik

Ezeket arra használják, hogy nyomon kövessék a Társaság weboldalának látogatóit. A cél az, hogy az egyes felhasználók számára releváns és érdekes hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek így értékesebbek a kiadók és a harmadik fél hirdetők számára.

 • Nem minősített sütik

Ezek olyan sütik, amelyeket az egyes sütik szolgáltatóival együtt osztályozunk. A besorolást követően a Technikai és szükséges, statisztikai (analitikai), preferencia vagy marketing cookie-k valamelyik csoportjába kerülnek besorolásra.

Hogyan állíthatom be a cookie-beállításokat?

A "Sütik" részben megtudhatja, hogyan állíthatja be vagy módosíthatja a sütikhez való hozzájárulását.

Hol találom a Társaság weboldalán használt sütik listáját és beállításait?

A lista itt található a "Sütik" részben.

 1. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait harmadik félnek (címzetteknek) továbbítjuk, ha:

 • Ön a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának a) pontja értelmében kifejezett hozzájárulását adta egy vagy több konkrét célhoz;
 • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti közzététel szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, és nincs okunk feltételezni, hogy Önt nyomós védelmi érdeke fűződik ahhoz, hogy adatai ne kerüljenek nyilvánosságra;
 • ha a GDPR 6. cikke (1) bekezdése első mondatának c) pontja alapján jogi kötelezettség áll fenn;
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés első mondatának b) pontja szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez jogilag megengedett;
 • a GDPR 28. cikke szerint kezelt személyes adatokkal rendelkezünk.
 1. Felhasználók, feldolgozók

A Társaság által tárolt személyes adatokat a Társaságon belül dolgozzák fel és tárolják. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán vagy a Társaság jogos érdekén alapul, a személyes adatokat a Társaság egyes beszállítói vagy szolgáltatói is feldolgozhatják. A Társasággal együttműködő beszállítókat és szolgáltatókat gondosan választjuk ki, különösen az általunk továbbított személyes adatok technikai és szervezeti védelmét biztosító biztosítékok alapján. A személyes adatok feldolgozását a Társaság számára kizárólag adatfeldolgozók végezhetik, és kizárólag adatfeldolgozási szerződés alapján. A Társaság a személyes adatokat a fent említett értelemben vett következő címzetteknek adhatja át jogos célból:

 • beszállítóknak a szerződés teljesítése, valamint a Társaság jogainak és jogos érdekeinek védelme céljából (marketing és kommunikáció, informatika, adatok);
 • jogi szolgáltatók és tanácsadók;
 • postai, kommunikációs és elektronikus hírközlési szolgáltatók;
 • e-mail szolgáltató (Ecomail);
 • hirdetési és elemzési rendszerek szolgáltatói (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited).

A címzettek - beleértve az adatfeldolgozókat is - naprakész listája a 3. cikkben említett adatkezelő kapcsolattartójától kérhető. Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken.

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba

Társaságunk az Ön személyes adatait közvetlenül vagy adatfeldolgozóin keresztül elsősorban a Cseh Köztársaságban vagy az Európai Unióban ("EU") dolgozza fel, ahol a GDPR rendelet révén a személyes adatok feldolgozásának védelmére és biztonságára vonatkozó azonos feltételek vannak érvényben és hatályosak az EU vagy az Európai Gazdasági Térség ("EGT") egészére vonatkozóan.

Kivételesen személyes adatokat továbbítunk harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez. Ezekben az esetekben a személyes adatok továbbítása előtt felmérjük, hogy a kiválasztott adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat és feltételeket biztosít-e, beleértve az Ön mint érintett jogainak érvényesíthetőségét, miközben értékeljük a személyes adatok hatékony jogi védelmét az adott országban. Így az Ön személyes adatainak harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására csak akkor kerülhet sor, ha ezek a feltételek teljesülnek:

 • a kiválasztott harmadik országra/nemzetközi szervezetre vonatkozóan létezik az Európai Bizottság határozata, amely megállapította, hogy a harmadik ország/nemzetközi szervezet biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét;
 • a kiválasztott adatfeldolgozó vagy alvállalkozó képes megfelelő szervezeti és technikai biztosítékokat nyújtani, és az adatfeldolgozó vagy alvállalkozó országában az érintettek jogai érvényesíthetők és az érintettek hatékony jogi védelme biztosított.

A megfelelő biztosítékok közé tartozhatnak:

 • jogilag kötelező erejű és végrehajtható eszközök hatóságok vagy köztestületek között;
 • kötelező erejű vállalati szabályok;
 • az Európai Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok;
 • az illetékes felügyeleti hatóság által elfogadott és az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos adatvédelmi záradékok;
 • elfogadott magatartási kódex, amely kötelező és végrehajtható kötelezettségeket ír elő a harmadik országbeli adatfeldolgozó számára, hogy megfelelő garanciákat alkalmazzon, többek között az érintettek jogaira tekintettel;
 • egy elfogadott tanúsítási mechanizmus, valamint a harmadik országbeli adatfeldolgozóra vonatkozó kötelező és végrehajtható kötelezettségek a megfelelő garanciák alkalmazására vonatkozóan, többek között az érintettek jogai tekintetében.

A cookie-kat az EU-n kívül, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Google Inc. szolgáltatásai használják.

 1. Az az időtartam, ameddig az Ön személyes adatait a vállalatnál tárolják.

Az Ön személyes adatait a Társaság csak addig őrzi meg, amíg az feltétlenül szükséges, és a törvény által előírt határidőknek megfelelően archiválja.

Az Ön adatainak meghatározott célú kezelése során tiszteletben tartjuk az adatminimalizálás szabályait. Ez azt jelenti, hogy csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyekre egy adott cél érdekében szükségünk van. Ugyanakkor a Társaság szigorú belső szabályokat hozott létre, amelyek ellenőrzik a személyes adatok tárolásának jogszerűségét; így a Társaság nem tárolja a személyes adatokat tovább, mint ameddig jogosult lenne rá.

Az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a hozzájárulás érvényesen megtörtént. Ezen időszak letelte után újra megkérjük Önt, hogy adja meg hozzájárulását (a félreértések elkerülése végett, Ön bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja hozzájárulását).

Kivételes esetekben, például peres eljárások során, jogos érdekeink védelme érdekében hosszabb ideig is megőrizhetjük az Ön személyes adatait tartalmazó dokumentumokat. Ez különösen akkor áll fenn, ha peres vagy közigazgatási eljárásokban vagy egy határozat végrehajtásához bizonyítékokat kell szolgáltatnunk (tekintettel a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti elévülési időkre, pl. a nyújtott garanciákkal kapcsolatban).

Miután a személyes adatok feldolgozásának jogalapja megszűnik, a Társaság haladéktalanul törli azokat.

A kétségek elkerülése végett, magát a hozzájárulást, valamint az Ön hozzájárulásának módosítását vagy visszavonását jogos érdekeink miatt a hozzájárulás teljes érvényességi ideje alatt és annak lejártát (visszavonását) követően legfeljebb 5 évig megőrizzük.

 1. Közösségi média

A Társaság honlapja tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más, nem a mi irányításunk alatt álló és a jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó honlapokra mutatnak. Ha ezeken a hivatkozásokon keresztül más weboldalakra lép be, akkor ezen weboldalak üzemeltetői adatokat gyűjthetnek Önről, amelyeket saját irányelveiknek megfelelően használnak fel, amelyek eltérhetnek a mi irányelveinktől.

A Társaság honlapja lehetőséget adhat arra is, hogy a harmadik felek által üzemeltetett közösségi oldalakon keresztül (pl. "megosztás", "tetszik", "követés" linkeken keresztül) megossza vagy kövesse a honlapra vonatkozó információkat.

Ezt a funkciót azért kínáljuk, hogy növeljük a közösségi hálózat felhasználói körében az oldal iránti érdeklődést, és hogy lehetővé tegyük, hogy megossza vagy kövesse a véleményeket, híreket és ajánlásokat a Társaság weboldaláról az ismerőseivel. Minden esetben szem előtt kell tartania, hogy a személyes adatok közösségi hálózatokon keresztül történő megosztása azt eredményezheti, hogy a hálózat üzemeltetője összegyűjti azokat, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, többek között az internetes keresőmotorokon keresztül.

Az adatvédelmi irányelvek megértése érdekében mindig olvassa el az Ön által látogatott webhelyek vagy közösségi hálózatok vonatkozó irányelveit és információit, amelyeken keresztül személyes adatokat oszt meg.

 1. Az érintettek jogai

Önnek különösen a következőkhöz van joga:

 • a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kapjon tőlünk arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, különösen az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az Ön adatait átadtuk vagy átadjuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jog fennállásáról, a panaszhoz való jog fennállásáról, az Ön adatainak eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük, valamint az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást, és adott esetben a vonatkozó információkról;
 • a GDPR 16. cikke alapján indokolatlan késedelem nélkül kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését vagy az Önről tárolt személyes adatok kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikke alapján kérheti az Önről tárolt személyes adatok törlését, ha az adatkezelés nem szükséges a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a GDPR 18. cikke alapján kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha kétségei vannak az adatok pontosságával kapcsolatban, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön megtagadja azok törlését, és ha a személyes adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha Ön a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a GDPR 20. cikke értelmében kérheti az Ön által megadott személyes adatainak strukturált, szabványos és géppel olvasható formátumban történő átadását, vagy azok továbbítását egy másik felelős személynek;
 • a GDPR 21. cikke alapján az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga - lásd az alábbi Adatvédelmi szabályzat 11. szakaszát;
 • a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását; ennek következtében a jövőben nem folytathatjuk az adatkezelést ezen hozzájárulás alapján;
 • panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz a GDPR 77. cikke alapján. A felügyeleti hatósághoz általában a szokásos tartózkodási helyén, munkahelyén vagy a Társaság székhelyén fordulhat. A felügyeleti hatóság a következő
  • Magyarországon - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu
 1. Tiltakozási jog

Ha az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek alapján kezelik, akkor a GDPR 21. cikke alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okok állnak fenn, vagy ha a tiltakozás közvetlen üzletszerzésre irányul. A közvetlen üzletszerzés esetében Ön jogosult általános tiltakozásra, amelyet konkrét helyzetre való hivatkozás nélkül teljesítünk.

Ha élni kíván a hozzájárulás visszavonásához vagy a feldolgozás megtagadásához való jogával, egyszerűen küldjön egy e-mailt a gdpr@healthacademy.cz címre.

 1. Adatbiztonság

Tisztában vagyunk a személyes adatai védelmének fontosságával, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük azokat a visszaélés, beavatkozás, elvesztés, illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy nyilvánosságra hozatal ellen. Számos biztonsági intézkedést hoztunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Például hozzáférési ellenőrzéseket alkalmazunk, tűzfalakat és biztonságos szervereket használunk, valamint titkosítjuk a személyes adatokat.

Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket is bevezetünk, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékos manipuláció, részleges vagy teljes elvesztés, megsemmisítés vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

 1. Az Adatvédelmi szabályzat frissítései és módosításai

Ez a személyesadat-feldolgozási szabályzat 2023.3.1-től érvényes és hatályos.

A fenti személyesadat-kezelési szabályzatot a weboldalunk és a weboldalunkon keresztül kínált ajánlatok fejlesztése vagy a megváltozott jogi követelmények miatt megváltoztathatjuk.

Top